پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرستگان آموزش جهاد كشاورزي

 این پایگاه، دومین کوشش درتولید فهرستگان در سطح سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی پس از فهرستگان جهاد، می باشد.  فهرستگان آموزش در سال 1382با جمع آوري مجموعه اطلاعات سازماندهي شده کتابهای فارسی ولاتین 30 مرکز آموزشی وابسته به سازمان آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی و 22000 ركورد اطلاعاتي كار خود را آغاز نمود. و سالانه به صورت متمركز ويرايش و روزآمد مي گردد . ...فهرستگان آموزش جهاد كشاورزي1.pdf..5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0